Hrvatsko društvo Osteopata nastalo je kao pravni sljedbenik Hrvatskog društva za promicanje osteopatije, osnovanog 2004. godine s ciljem informiranja šire javnosti o ovom vrijednom terapijskom konceptu. Preuzima tada i ulogu  edukacijske jezgre u Hrvatskoj, kroz održavanje tečajeva i stručnih prezentacija u zdravstvenim ustanovama i šire.

Inicira pokretanje programa trajne edukacije, iz kojih  2010. nastaje Akademija osteopatije, prva i za sada jedina ustanova za edukaciju iz područja osteopatije u Hrvatskoj, koja kao članica OSEAN-a, Europske asocijacije osteopatskih škola, promiče vrijednosti osteopatije i kvalitetu, kako edukacije, tako i terapijskih tretmana. Grupica od 6 entuzijasta prerasla je u veći broj osteopatski orijentiranih terapeuta. U ožujku 2013. njih 13 postali su prvi diplomirani osteopati u Hrvatskoj, koji su diplomirali na Akademiji osteopatije.