Osteopatija u Hrvatskoj

Povijest osteopatije u Hrvatskoj

Dugogodišnji san da predstavi Osteopatiju Hrvatskoj, ostvario se kada je 2001, Velda Lulić, diplomirani Osteopat iz Kanade u Velikoj Gorici počela održavati tečajeve u obliku teoretsko praktičnih radionica za zainteresirane zdrastvene djelatnike.

Gordana Vešligaj, prvostupnik fizioterapeut, pobrinula se da se tečajevi održavaju 2-3 puta godišnje.

Od 2013. godine održati će se 4 osteopatska modula godišnje i dodatna edukacija iz anatomije patofiziologije.

Od prvog seminara, koji je počeo sa samo 6 osoba, razvila se jedna veća grupa osteopatski orijentiranih terapeuta dio kojih su danas diplomirani osteopati u Hrvatskoj. Polaznici akademije osteopatije uspješno u privatnim i državnim ustanovama diljem Hrvatske.

2004. Službeno je utemeljeno društvo za promicanje osteopatije sa ciljem edukacije svojih članova i upoznavanje javnosti s osteopatskim konceptom.

2010. Hrvatsko društvo za promicanje osteopatije mijenja naziv u Hrvatsko društvo Osteopata.

2011. Osnovana je Akademija Osteopatije, prva ustanova koja pruža kvalitetno osteopatsko obrazovanje koje prti kriterije svjetke zdravstvene organizacije.

Akademija Osteopatije je pridruženi član OSEAN-a, udruge europskih osteopatskih škola čiji je cilj podržati visoke standarde ostepatske edukacije što i našoj akademiji daje mogućnost stalnog napretka.

U Akademiji Osteopatije djeluje dinamičan tim međunarodnih predavača, iz Kanade, EU i Hrvatske.

U ožujku 2013. na Akademiji Osteopatije diplomirala je prva generacija Hrvatskih Osteopata.

Stjecanjem statusa D.O. (diplomirani osteopat) dobili su punopravno članstvo u Hrvatskom društvu Osteopata.

 

Velda Lulić, Bsc. Pt., D.O.

Iz Montreala, Kanada
Osteopat, fizioterapeut i docent  osteopatije.

Predaje u Kanadi: Montreal, Halifax, Toronto, Vancouver
U Europi: Hrvatskoj, Njemačkoj- DOK, u Švicarskoj-SICO
Od 2001 drži seminare osteopatije u Hrvatskoj

1995 Diplomirala je Osteopatiju u Montrealskom Collège d'Etudes ostéopathique de Montreal (Montrealska škola za studij osteopatije)
Član je Udruženja Osteopata  Quebec-a- Ostéopathie Québec
1989 - 1991 Asistent anatomije , McGill University
1984-1988 Šef  sluzbe fizioterapije u Bolnici Uster, Švicarska
1980 Diplomirala je fizioterapiju na McGill University u Montrealu (BSc.)