Osteopatija u svijetu

  • u osteopatskom stručnom svijetu postoje dvije toliko različite struje da se gotovo smatraju različitim profesijama
  • u SAD-u  D.O.su ljecnici i imaju osteopat izjednačen sa M.D. može propisivati lijekove i specijalizirati bilo koju granu medicine, razlika je u dodatnoj edukaciji na području preventive i holističkom pristupu
  • U Kanadi:: CEO i Canadian College of Osteopathy: školovanje otvoreno svima koji završe BSc u bilo kojoj zdrastvenoj grani: fizioterapeuti, lječnici, medicinske sestre itd.

Velika Britanija

  • prva škola osteopatije izvan SAD-a
  • John Martin Littlejohn, koji je bio student  Andrew Taylor Still-a je godine 1917. utemeljio British School of Osteopathy, koja radi i danas
  • Profesionalni status reguliran je 1993. aktom General Osteopatic Council-a o zaštiti javnosti u kojem se točno definira propisano obrazovanje i registar praktičara

Ostale zemlje EU

  • nema standardiziranog obrazovanja niti regulativnog okvira
  • postoje pokušaji da se koordinira profesija unutar EU
  • malo jednakosti u obuci i praksi
  • osim Velike Britanije osteopatija je priznata i u Francuskoj, Finskoj i Švicarskoj