POZIV ZA PRIJAVE NA MODUL TRAVANJ – SVIBANJ 2016.

Poštovane kolegice i kolege osteopati, studenti, budući studenti, kao i svi zainteresirani za edukacijske programe Akademije osteopatije, Hrvatska

Akademija osteopatije objavljuje nastavak programa osteopatske edukacije prema slijedećem rasporedu:

1) OSTEOPATSKA OBRADA CERVIKALNE KRALJEŽNICE – MIŠIĆNA ENERGIJA

27. do 29. 04.2016.

Predavači: Zvonka Tomasović, DO, Gordana Vešligaj Bsc PT, DO, Velda Lulić. Bsc PT, DO

– mlađa grupa polaznika osteopatije mišićno koštanog sustava
– novo upisani polaznici programa akademije osteopatije
– svi potencijalni studenti ili osobe zainteresirane za pohađanje osteopatske edukacije

Dvorana Sportskog centra Gorica, Rakarska 19, od 8:00 do 16:00 h

2) OTVORENA TEORETSKO-PRAKTIČNA NAPREDNA RADIONICA

30.04. i 01.05.2016.

Predavač: Paollo Tozzi, DO, Italija

Namijenjena je diplomiranim osteopatima; polaznicima edukacijskog programa Akademije osteopatije koji su završili osteopatiju mišićno koštanog sustava (starija grupa obavezno); studentima mlađih grupa osteopatskog programa

Dvorana Sportskog centra Gorica, Rakarska 19, od 8:00 do 16:00 h

3) PEDIJATRIJSKA OSTEOPATIJA

02. do 04.5.2016.

Predavač: Gordana Vešligaj Bsc PT, DO

– GRUPA POLAZNIKA VISCERALNE OSTEOPATIJE (STARA GRUPA)

Centar za djecu, mlade i obitelj, Velika Gorica, Kurilovečka 48. od 8:00 do 16:00 h

CIJENA EDUKACIJE PO DANU

– ZA ČLANOVE HDO-a KOJI SU PLATILI ČLNARINU ZA TEKUĆU GODINU IZNOSI:  646,00 kn (85 € prema tečaju na dan objave 1 €-7.6 kn) 5 dana = 3 230,00 kn

– ZA SVE OSTALE POLAZNIKE: 684,00 kn (90 € prema tečaju na dan objave 1 €-7.6 kn) → 5 dana = 3 420,00 kn

Pod prijavom se smatra ispunjena i poslana prijavnica naj kasnije 15 dana prije početka modula ili do popune mjesta, uz uplatu od 600,00 kn na: Akademija osteopatije, Jagodno 82, 10410 Velika Gorica IBAN HR0624020061100583551, svrha uplate – osteopatska edukacija – IME I PREZIME obavezno.

Ostatak iznosa treba biti plaćen do početka modula !!!

 

UPLATE ISKLJUČIVO NA GORE NAVEDENI BROJ RAČUNA (UPLATE SE NE MOGU VRŠITI NA DAN SEMINARA U GOTOVINI)

UKOLIKO ZNATE KOLEGE KOJI SU EVENTUALNO ZAINTERESIRANI ZA INFORMACIJU ILI SU POTENCIJALNI POLAZNICI OSTEOPATSKE EDUKACIJE, A NISU DOBILI OBAVIJEST, MOLIMO DA ISTU PROSLIJEDITE !!!

Kontakt osobe:

Gordana Vešligaj, maka@maka.hr, 098 176 6651

Tajana Furković, tajchi83@gmail.com