Primjena kod djece

  • Preventivno nakon produljenog ili traumatičnog poroda
  • Posljedice neonatanih povreda koje su dovele do zaostajanja neutromotornog razvoja u djece
  • Djeca sa posebnim potrebama (optimalizacija mišićnog tonusa, bolja propriocepcija, povećanje vlastitih unutarnjih potencijala)
  • Problemi sa hranjenjem
  • Hiperaktivna, dezorjentirana i dezorganizirana djeca
  • Djeca sa teškoćama učenja
  • Relaksacija, smanjenje stresa