Temelji i principi Osteopatije

• Uzrok poremećaja važniji od simptoma
• Tretirati osobu, a ne njezinu bolest
• Tretirati cijelu osobu:
     o fizički
     o emocionalno
     o psihički
     o spiritualno
• Mi ne liječimo osobu, već dopuštamo da unutrašnji mehanizam zdravlja osobe zapravo liječi
• poštovanje individualnosti svake osobe bez obzira na psihomotorički i psihosocijalni status

 

Četiri osnovna principa osteopatije
prema A. T. Still-u

1.  funkcionalno jedinstvo –svi dijelovi tijela su funkcionalno povezani i svaki utječe na onaj drugi

          1. fascije povezuju cijelo tijelo

2.  arterija vlada (arterija, misli se na cirkulaciju) – potrebno je deblokirati cirkulaciju i time omogućiti optimum hranjivih tvari stanicama, čime utječemo na promjenu kvalitete tkiva

3.  struktura vlada funkcijom i obrnuto - kada je struktura zdrava onda tijelo funkcionira dobro

4.  autoregulacija – ovo znači da tijelo ima mogućnost samo izlječenja